Zachęcamy do udziału czynnego w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Żywienie bez granic. Istnieją dwie możliwości udziału czynnego:
We encourage you to take active part in Żywienie bez granic International Conference! There are two possible ways to do it:

  • wystąpienie ustne (10 minut) prezentujące wyniki badania naukowego
    oral communication (10 minutes) presenting results of your study / research
  • wystawienie plakatu opisującego badanie naukowe podczas sesji plakatowej
    poster session (presenting your research)

Komitet naukowy spośród nadesłanych abstraktów prac i plakatów wybierze 8 wystąpień ustnych i maksymalnie 30 plakatów.
The Scientific Committee will choose 8 abstracts for oral communications and max. 30 abstracts for poster session.

Dla najlepszych prac przewidziane są nagrody.
The best works will be awarded.

Co należy zrobić aby wziąć czynny udział w naszym wydarzeniu?
What do you have to do to become an active participant of our event?

  1. Wypełnij formularz rejestracyjny w wybranym języku. Gdy otrzymamy Twoje zgłoszenie wyślemy Ci maila potwierdzającego.
    Fill the registration form in chosen language. We will send you confirmation by mail as soon as we receive your application

2. Zapoznaj się z wytycznymi do przygotowania abstraktu pracy badawczej lub plakatu.
See the guidelines below.

3. Prześlij swój abstrakt na zywienie.rejestracja@gmail.com, w tytule maila wpisz rodzaj pracy jaką zgłaszasz: plakat lub wygłoszenie.
Send your abstract via e-mail (zywienie.rejestracja@gmail.com) with a title suggesting which form of abstract are you sumbitting: poster abstract or lecture abstract

4. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 12 kwietnia 2019 r.
Submission deadline is April 12th, 2019.

5. Opłatę rejestracyjną wnieś po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia pracy do wygłoszenia lub sesji plakatowej.
Jeśli Twoja praca nie zostanie przyjęta będziesz mógł wnieść opłatę i wziąć udział bierny w wydarzeniu. Poniżej znajdziesz tabelę cen oraz dane do przelewu.

Submit registration fee within 10 days after receiving the confirmation that your work has been accepted for the conference. If your work will not be accepted, you may submit registration fee and become a passive participant. Prices and payment informations are listed below.

W cenę wliczone są:
- przerwa obiadowa (catering dietetyczny) 🥗
- przerwy kawowe (kawa i poczęstunek) ☕️
- imienny certyfikat wygłoszenia pracy lub udziału w sesji plakatowej 📄
- torba wraz z materiałami konferencyjnymi 💼

The fee includes:
- the lunch break (dietetic catering) 🍝
- the coffee break (coffee and snacks) ☕
- certificate of participation 📄
- the conference contents and a bag 💼

💰 CONFERENCE FEE:
➡ until 31st March, 2019
- 90 PLN: Medical University of Warsaw students and workers
- 120 PLN: people from outside Medical University of Warsaw

➡ after 31st March, 2019
- 120 PLN: Medical University of Warsaw students and workers
- 150 PLN: people from outside Medical University of Warsaw

🏦 Opłatę prosimy wnieść na konto:
➡ Warszawski Uniwersytet Medyczny, Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
➡ nr konta: 73 1160 2202 0000 0003 4029 3144
➡ tytuł: Żywienie bez granic 2019 oraz Imię i nazwisko uczestnika

 🏣 All registration fees should be paid via bank transfer:
➡ Account holder: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
➡ Account number: 73 1160 2202 0000 0003 4029 3144
➡ Transfer title: Żywienie bez granic 2019 plus name and surname of the participant