NABÓR PRAC ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

PRESENT YOUR RESEARCH

Please remember that abstract submission deadline is May 3rd, 2020

GAIN EXPERIENCE

Gain scientific experience during our conference!

WIN PRIZES

We prepared prizes for the best presentations and posters!

There are two ways to present your research:

 oral presentation (7 minutes for presentation and 3 minutes for the questions from the Scientific Commitee)
poster presentation on a poster session (3 minutes for presentation and 3 minutes for a talk to the Scientific Commitee)

Out of all submitted abstracts the Scientific Commitee will choose 5 oral presentations and 10 posters to be presented at the conference.

Wypełnij i wyślij formularz rejestracji dostępny poniżej (w języku polskim lub angielskim). Pamiętaj, że o wysokości opłaty decyduje data wysłania formularza. Jeśli chcesz skorzystać z niższej ceny, zarejestruj  udział czynny przed 12.04.2020r.

Important! Each participant will receive a payment confirmation in the form of a personal VAT invoice. If you want the invoice to be issued for a company, please give its details when filling the form.

Please read the guidelines for oral presentation and poster preparation linked here. Be aware that papers that do not follow the guidelines will not be accepted.

Najpóźniej do 31 maja 2020 prześlij swój abstrakt plakatu lub wystąpienia na zywienie.rejestracja@gmail.com. Entitle it with the type of presentation (oral or poster)

Nadesłane prace zostaną zakodowane (nazwiska i afiliacje autorów zostaną zastąpione kodem) i przekazane recenzentom do oceny. Na podstawie ich opinii Komitet Naukowy wybierze 5 najlepszych abstraktów wystąpień ustnych i 10 abstraktów plakatów. W nieprzekraczalnym terminie31.07.2020r. otrzymasz od nas odpowiedź, czy Twoja praca została przyjęta na Konferencję.

Please submit the fee after receiving confirmation of abstract acceptance to either oral or poster session (the fee depends on registration time). You will find further payment information in the payment section.If your paper is not accepted for presentation you can still take part in the conference as passive participant, after submitting the conferece fee which will depend on the registration time.

When we receive your fee, we will send you confirmation of the registration process. You will receive an invoice within 7 days.

Here you will find links to the presentation and poster guidelines. Please follow them to properly prepare your research for the conference.

Poster guidelines
Oral presentation guidelines

You will also receive the guidelines via email along with the abstract acceptance confirmation. Please remember to print your poster and deliver it at the day of the confrence till 9:20 or the day before at 15:00-18:00. You can send the presentation via email even a week before the conference, but please make sure that you also have it on your pendrive at the day of the conference.