ANNA KIRYŁA

KOORDYNATORKA KONFERENCJI

MGR ZUZANNA ZACZEK

ORGANIZATORKA

Opiekun SKN Żywienia Klinicznego

MGR ZUZANNA PRZEKOP

ORGANIZATORKA

Opiekun SKN Dietetyków

alina rycombel

ALINA RYCOMBEL

SPECJALISTKA DS MEDIÓW

MAJA SOSNOWSKA

SPECJALISTKA DS MEDIÓW