ANNA KIRYŁA

KOORDYNATORKA KONFERENCJI

MGR ZUZANNA ZACZEK

ORGANIZATORKA

Opiekun SKN Żywienia Klinicznego

MGR ZUZANNA PRZEKOP

ORGANIZATORKA

Opiekun SKN Dietetyków

alina rycombel

ALINA RYCOMBEL

SPECJALISTKA DS MEDIÓW

MAJA SOSNOWSKA

GRAFIKA