Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek

Paradoks otyłości - czy istnieje?

Prof. Janusz Książyk

Leczenie żywieniowe w przewlekłych chorobach neurologicznych

Dr Takao Ishikawa

Jak mikrobiom wpływa na organizm człowieka?

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Dieta przeciwdepresyjna

Dr n. med. Barbara Kuczyńska

Żywienie okołooperacyjne - rola odpowiedniego przygotowania do zabiegu, czyli tzw. "prehabilitacja"

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska

Panel dyskusyjny: Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z zaburzeniami połykania

Dr n. med. Paweł Kabata

Rola suplementalnego żywienia pozajelitowego u osób operowanych z powodu nowotworu

...

...

...

...

...