POZNAJ NASZYCH PRELEGENTÓW

SPECJALISTYCZNA WIEDZA SPECJALNIE DLA CIEBIE

dr Marcin Folwarski

DR N. MED. MARCIN FOLWARSKI

ROLA MIKROBIOMU W ŻYWIENIU KLINICZNYM

Pokaż więcej
Specjalista Chirurgii Ogólnej pracujący na Oddziale Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Szpitala specjalistycznego w Kościerzynie oraz w Oddziale Chirurgii  Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia Pomorskie Centrum Traumatologii (obecnie Copernicus sp. z o.o.). Pracownik naukowo- dydaktyczny Katedry Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Naukowo i klinicznie zajmujący się tematem żywienia klinicznego. Pracuje w poradni żywienia do i pozajelitowego w warunkach domowych Copernicus sp. z o.o. Członek licznych towarzystw naukowych, przewodniczący sekcji żywienia domowego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

 

ARKADIUSZ MATRAS

ILE BIAŁKA POTRZEBUJESZ TRENUJĄC NA SIŁOWNI, A JAKI PUŁAP BĘDZIE NIEBEZPIECZNY

Pokaż więcej
Dietetyk sportowy, współzałożyciel Dietetyki #NieNaŻarty, której głównym hasłem jest „Jedz normalnie. Osiągaj więcej.”. Oprócz rozwoju naukowego duży nacisk kładzie na praktykę, współpracując zarówno z zawodnikami startującymi na arenie międzynarodowej jak i ambitnymi amatorami.

DR AGNIESZKA KOZIOŁ-KOZAKOWSKA

OTYŁE DZIECKO W GABINECIE DIETETYKA

Pokaż więcej
Doktor nauk o zdrowiu, dietetyk, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum  oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, właścicielka Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego Nutri Center. Adiunkt w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, kierownik Pracowni Dietetyki Pediatrycznej w Instytucie Pediatrii CM UJ.  W pracy zawodowej specjalizuje się w dietetyce pediatrycznej zajmuje się głównie pacjentami z problemami gastrologicznymi, zaburzeniami karmienia oraz dziećmi otyłymi. W latach 2009-2012 Junior researcher EU project-EATWELL PROJECT – Interventions to Promote Healthy Eating Habits: Evaluation and Recommendations; Wiceprzewodnicząca krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz ECCO (European Crohn´s and Colitis Organisation). Autorka licznych  artykułów naukowych i popularno-naukowych o tematyce żywienia człowieka i dietetyki, prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Dietetyka jest dla mnie tylko pracą, ale również pasją, którą staram się rozwijać każdego dnia. 

 

DR HAB. N. MED. PIOTR EDER

DIETOTERAPIA W IBD - HISTORIA OPARTA NA FAKTACH CZY SCIENCE-FICTION?

Pokaż więcej
Autor wielu publikacji w zakresie gastroenterologii o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Nauczyciel akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (w tym członek Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii ds. Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit) oraz European Crohn’s and Colitis Organisation. Uczestnik licznych szkoleń krajowych i międzynarodowych. Laureat nagrody National Scholar Award przyznanej przez United European Gastroenterology Federation.

 

DR N. MED JOANNA BRASZCZYŃSKA-SOCHACKA

 ŻYWIENIE PACJENTÓW ZE STOMIĄ

Pokaż więcej
Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi z wyróżnieniem. Pracuje w Centrum Leczenia Żywieniowego WSSz. im M. Pirogowa w Łodzi. W 2019 roku odbyła staż w Thomas Starzl Transplantation Institute w Pittsburghu. Obszarem jej zainteresowań zawodowych i naukowych to leczenie żywieniowe chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością przewodu pokarmowego. 

MGR EWA EHMKE VEL EMCZYŃSKA–SELIGA

KONTROWERSYJNA DIETA KETOGENNA

Pokaż więcej

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka (studia magisterskie) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM. Wykładowca Wyższej Szkoły Rehabilitacji (i innych warszawskich Uczelni). Dietetyk w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych oraz Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Specjalista w zakresie dietetyki pediatrycznej i wrodzonych wad metabolizmu po wielu polskich i zagranicznych szkoleniach z tego zakresu. W pracy zajmuje się głównie pacjentami z wrodzonymi wadami metabolizmu.

Wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu. Ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Współczesna Dietetyka”. Autor publikacji naukowych, prelegent na konferencjach, edukator na warsztatach i szkoleniach skierowanych do dietetyków, lekarzy, pielęgniarek, neurologopedów i studentów. Opiekun praktyk i staży studenckich.  

MGR INŻ. LUDMIŁA PODGÓRSKA

FAME OR SHAME? RUCH BODY POSITIVITY, A PROFILAKTYKA OTYŁOŚCI W KRAJACH ROZWINIĘTYCH

Pokaż więcej
Dietetyk, Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Podyplomowo ukończyła Żywienie Kliniczne w CMKP UJ oraz Projektowanie i Monitorowanie Badań Klinicznych w Akademii Leona Koźmińskiego.  Wieloletni pracownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.  Prowadzi warsztaty edukacyjne dla pacjentów i szkolenia specjalistyczne dla personelu medycznego. Wykładowca w projekcie „Polska Szkoła Bariatrii” organizowanym przez Medtronic Polska. Ekspert Dietetyk Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO. Współautorka Standardów Leczenia Dietetycznego Otyłości 2019 Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jest członkiem  Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego oraz  Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością Dietetyka i żywienie kliniczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizmu to jej praca, a zarazem pasja. Uczestniczy w Konferencjach i Kursach śledząc najnowsze doniesienia z kraju i ze świata. Prywatnie miłośniczka zdrowego stylu życia, sportu, podróży i muzyki.

 

PROF. MARIUSZ WYLEŻOŁ

FAME OR SHAME? RUCH BODY POSITIVITY, A PROFILAKTYKA OTYŁOŚCI W KRAJACH ROZWINIĘTYCH

Pokaż więcej
Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Ukończył specjalizację z chirurgii ogólnej. Początkowo związany zawodowo z Kliniką Chirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Były pracownik Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie – II Katedra I Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uczestniczył między innymi jako członek komisji egzaminacyjnej w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w dziedzinie chirurgii ogólnej. W latach 2008 – 2013 Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. W latach 2010-2012 przedstawiciel Europy do Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO). Od 2013 roku Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Przewodniczący Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA. Fundacja przyczyniła się do przedstawienia na sesji parlamentarnej Sejmu RP raportu „Otyłość i weightism – globalna choroba i zagrożenie społeczne”, przygotowanego z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością. W marcu 2014 r. został powołany na stanowisko konsultanta krajowego ds. obronności kraju w dziedzinie chirurgii ogólnej. Pan profesor jest propagatorem szerzenia wiedzy o otyłości wśród społeczeństwa. Associate Editor w czasopiśmie Obesity Surgery.