POZNAJ NASZYCH PRELEGENTÓW

SPECJALISTYCZNA WIEDZA SPECJALNIE DLA CIEBIE

PROF. DR HAB N. MED. TOMASZ BANASIEWICZ

WYPASAJ MIKROBIOM NA FALUJĄCYCH ŁĄKACH SWYCH MIKROKOSMKÓW DOBRZE NAWOŻONYCH SCFA

Pokaż więcej
Specjalista chirurgii ogólnej, główne obszary zainteresowań zawodowych to koloproktologia (2018-2020 Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii), szeroko rozumiana kompleksowa opieka okołooperacyjna (prehabilitacja, ERAS, żywienie, zakażenie miejsca operowanego), terapia podciśnieniowa (pomysłodawca i Redaktor Naczelny „Negative Pressure Wound Therapy Journal”) i choroba wysokościowa (lekarz i aktywny uczestnik wypraw wysokogórskich i eksploracyjnych). Absolwent Akademii Medycznej im K Marcinkowskiego w Poznaniu (1994), stopień profesora nadzwyczajnego nauk medycznych otrzymał w roku 2015. Od roku 2017 Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, od 2021 Dyrektor Instytutu Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek międzynarodowych zespołów eksperckich w zakresie terapii podciśnieniowej, leczenia metodą otwartego brzucha, zakażenia miejsca operowanego. Autor ponad 300 publikacji i 5 monografii chirurgicznych.

 

PROF. DR HAB. N. MED. Ewa Stachowska

Pokaż więcej

Prof. Ewa Stachowska ukończyła studia na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością: biologia molekularna/bioenergetyka. Od 1989 jest zatrudniona w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a obecnie jest kierownikiem Katedry Żywienia Człowieka i Metabolomiki. W 2000 roku skończyła studia podyplomowe na Kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka. Dorobek naukowy prof. Ewy Stachowskiej obejmuje ponad 100 publikacji opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej. Jest współtwórcą corocznych Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną w Szczecinie.