NABÓR PRAC ZOSTANIE ROZPOCZĘTY WKRÓTCE

ZAPREZENTUJ SWOJĄ PRACĘ

Pamiętaj, że termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 maja 2020r.

ZDOBYWAJ DOŚWIADCZENIE

Zdobywaj doświadczenie naukowe podczas konferencji!

WYGRYWAJ NAGRODY

Dla najlepszych prac przewidziane są nagrody!

Istnieją dwie możliwości prezentacji wyników swoich osiągnięć:

 wystąpienie ustne (7 minut prezentacji + 3 minuty na pytania od Komitetu Naukowego)
prezentacja plakatu podczas sesji plakatowej (3 minuty na prezentację oraz 3 minuty na rozmowę z Komitetem Naukowym)

Komitet Naukowy spośród nadesłanych abstraktów prac i plakatów wybierze 5 wystąpień ustnych oraz 10 plakatów.

Wypełnij i wyślij formularz rejestracji dostępny poniżej (w języku polskim lub angielskim). Pamiętaj, że o wysokości opłaty decyduje data wysłania formularza.

Uwaga! Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie płatności w formie faktury na osobę prywatną. Jeśli potrzebujesz faktury VAT na firmę, podaj jej dane podczas wypełniania formularza.

Zapoznaj się z wytycznymi do przygotowywania abstraktu plakatu lub wystąpienia dostępnymi tutaj. Pamiętaj, że prace niezgodne z wytycznymi nie będą rozpatrywane

Najpóźniej do 31 maja 2020 prześlij swój abstrakt plakatu lub wystąpienia na zywienie.rejestracja@gmail.com. W tytule maila wpisz rodzaj pracy, jaką zgłaszasz (plakat/wystąpienie ustne).

Nadesłane prace zostaną zakodowane (nazwiska i afiliacje autorów zostaną zastąpione kodem) i przekazane recenzentom do oceny. Na podstawie ich opinii Komitet Naukowy wybierze 5 najlepszych abstraktów wystąpień ustnych i 10 abstraktów plakatów. W nieprzekraczalnym terminie31.07.2020r. otrzymasz od nas odpowiedź, czy Twoja praca została przyjęta na Konferencję.

Opłatę rejestracyjną wnieś po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia pracy do wygłoszenia lub sesji plakatowej (wysokość zależna od daty rejestracji). Informacje o płatnościach znajdziesz w zakładce opłaty. Jeśli twoja praca nie zostanie przyjęta, będziesz mógł wziąć bierny udział w konferencji po uiszczeniu opłaty konferencyjnej, której wysokość będzie zależała od terminu, w którym wypełniony został formularz rejestracyjny.

Poniżej znajdziesz odnośniki do wytycznych do przygotowania plakatu i prezentacji. Zapoznaj się z nimi aby prawidłowo przygotować swoją pracę na konferencję.

Wytyczne do plakatu 
Wytyczne do prezentacji

Wytyczne otrzymasz również drogą mailową przy potwierdzeniu przyjęcia pracy). Informujemy, że plakat należy wydrukować i dostarczyć osobiście w dniu Konferencji przed godziną 9:20 lub w dniu poprzedzającym między 15 a 18. Prezentację do wystąpienia ustnego można przesłać drogą mailową na tydzień przed wydarzeniem, jednak należy mieć ją również ze sobą w dniu Konferencji zgraną na pendrive.