Doktor w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka oraz dietetyk kliniczny. Absolwentka studiów podyplomowych dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych, zarządzanie oświatą oraz studium pedagogicznego. Ukończyła organizowany przez WHO /CINDI kurs Evidence Based Public Health: a course in the prevention of noncommunicable diseases. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Wykładowca na licznych konferencjach naukowych, kursach specjalistycznych, studiach, szkoleniach z zakresu dietetyki, edukacji żywieniowej oraz prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Autorka i współautorka publikacji naukowych. Pracuje w Zakładzie Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Brała udział w części badania stanu zdrowia ludności WOBASZ II i projekcie „Mistrzowie Kodowania dla zdrowia”. Zajmuje się edukacją pacjentów z zaburzeniami lipidowymi, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, po zawale lub objętych rehabilitacją kardiologiczną w kierunku zmiany stylu życia na prozdrowotny, udziela porad dietetycznych w NIKard. Od kwietnia 2019 r jest z-cą koordynatora merytorycznego i specjalistą do spraw edukacji pacjentów w projekcie „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Ponadto bierze udział w przygotowywaniu wniosków projektowych, pracach związanych z ich prowadzeniem, monitorowaniem, rozliczaniem i sprawozdawczością.