Ukończyła studia medyczne na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1994 roku, na podstawie rozprawy pt. „Wpływ olejów rybnych na poziom lipoprotein surowicy w hipertriglicerydemii endogennej”. Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu uzyskała w 2013 roku, na podstawie jednotematycznego cyklu publikacji nt. „Wewnątrzmaciczne programowanie ryzyka sercowo-naczyniowego”. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia; od 2007 roku pracownik naukowo-dydaktyczny WUM; od 2013 do 2017 roku kierownik Zakładu Żywienia Człowieka WUM; od września 2017 kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej WUM; od 2016 roku przewodnicząca Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN. Autorka licznych publikacji naukowych w dziedzinie żywienia człowieka i dietetyki. Główne obszary zainteresowań: dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób sercowo-naczyniowych, patogeneza otyłości, dietoprofilaktyka chorób nowotworowych, choroby Alzheimera i innych chorób dietozależnych, żywienie kobiet ciężarnych, programowanie wewnątrzmaciczne, epidemiologia żywienia.