Doktor habilitowany nauk medycznych, biolog medyczny i środowiskowy, współautor ponad 150 publikacji naukowych, w tym 15 dotyczących COVID-19, wykładowca i popularyzator nauki. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i MNiSW, ekspert unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, ekspert zewnętrzny WHO ds. toksyn sinicowych, ambasador międzynarodowej sieci naukowej Universal Scientific Education and Research Network (USERN) w Polsce, członek Rady Programowej inicjatywy “Nauka Przeciw Pandemii”