Tegoroczna stypendystka programu L’Oreal – UNESCO Dla Kobiet i Nauki, promującego wybitne osiągnięcia badaczek. Ukończyła Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, łącząc biotechnologię i chemię. Rozprawę doktorską obroniła na Uniwersytecie w Cambridge, a następnie odbyła staż podoktorski w Centrum Medycyny Molekularnej w Wiedniu. Po powrocie do Polski podjęła pracę w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie pełni stanowisko kierownika Grupy Biologii Strukturalnej, zajmującej się badaniem struktury i funkcji białek. Laureatka wielu stypendiów i programów, m.in. EMBO Installation Grant i Fulbright STEM Impact Award. W latach 2018-2020 była członkinią zarządu Marie Curie Alumni Association, a od tego roku należy do Rady Naukowej Dyscypliny – Nauki Biologiczne UW. Jej naukowe zainteresowania skupiają się wokół wykorzystania struktur trójwymiarowych do wyjaśniania funkcji białek.