Kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, badaczka społeczno-kulturowa. Pracowała zarówno
na stanowiskach badawczych, jak i managerskich. Budowała i wspierała zespoły projektowe w rozwoju
produktów cyfrowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie badawcze w obszarach kultury cyfrowej i polityk
kulturalnych, również w projektowaniu autorskich badań użytkowników. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z tożsamością użytkownika, socjologią sieci oraz digital trends.
Od 2021 współtworzy i kieruje niezależną organizacją BITECH ThinkTank, która dąży do
wypracowania interdyscyplinarnego języka technologii oraz wzmocnienia pozycji humanistyki i nauk społecznych. Jako naukowczyni, wraz z zespołem wspiera także doktorantów i młodych naukowców w Polsce zarówno w potrzebach związanych z dobrostanem badacza, jak również rozwoju kompetencji
managerskich.