Specjalistka chorób wewnętrznych i żywienia klinicznego. Kierownik Ośrodka Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu, Przewodnicząca Zespołu Leczenia Żywieniowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Gromkowkiego we Wrocławiu, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego. Jest pomysłodawcą i koordynatorką jedynego na skalę europejską programu “Działania edukacyjne, profilaktyka, diagnostyka i leczenie niedożywienia u dorosłych mieszkańców z terenu województwa dolnośląskiego” w ramach którego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu są konsultowani i prowadzeni żywieniowo niedożywieni dorośli i dzieci oraz szkolony jest personel medyczny. W 1994 roku ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu, tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2001 roku, a rok później ukończyła z wyróżnieniem specjalizację II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Pracuje z dorosłymi pacjentami i z młodzieżą z zaburzeniami stanu odżywienia przebiegającymi z niedożywieniem, nadwagą, otyłością w przebiegu różnych schorzeń oraz z pacjentami z prawidłową masą ciała i schorzeniami wymagającymi interwencji żywieniowej (dietoterapii, żywienia klinicznego doustnego i leczenia żywieniowego). Jest autorką i współautorką licznych, artykułów, podręczników, rozdziałów do podręczników i prac badawczych z zakresu żywienia klinicznego, a także wykładowcą na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych.