Dr n. med. Barbara Jamróz jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Studia ukończyła w 2003 roku, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W 2011 roku uzyskała, również z wyróżnieniem, dyplom doktora nauk medycznych. Posiada specjalizację w zakresie otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii.Obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii SP CSK WUM, a także starszego asystenta w Pracowni Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych, mieszczącej się w Instytucie Matki i Dziecka w Klinice Hospitalizacji Jednego Dnia. Zastępca Sekretarza Redakcji w czasopiśmie naukowym Polski Przegląd Otolaryngologiczny. Ukończyła kurs z zakresu endoskopowej oceny zaburzeń połykania oraz kurs dotyczący leczenia zaburzeń połykania organizowany pod patronatem European Society for Swallowing Disorders. Ukończyła również warsztaty w klinice prof. Marcusa Hessa w Stimmklinik w Hamburgu, będącej wiodącym ośrodkiem w leczeniu zaburzeń głosu. Jest autorką i współautorką badań i publikacji naukowych oraz wystąpień ustnych i posterów na licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. W pracy codziennej zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń połykania oraz zaburzeń głosu lecząc zarówno dzieci jak i dorosłych. Jej pacjentami są także osoby posługujące się głosem zawodowo. Posługuje się technikami diagnostycznymi takimi jak: endoskopowa ocena zaburzeń połykania, badania videostroboskowe krtani, czy ocena krtani przy pomocy nasofiberoskopu giętkiego.