Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydziału Lekarskiego II, kierunku Dietetyka
Obecnie Koordynatorka Poradni Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych oraz
Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu.
Uczestniczka krajowych i zagranicznych kursów z zakresu m.in. żywienia klinicznego, leczenia niewydolności przewodu pokarmowego. Autorka publikacji oraz doniesień zjazdowych z zakresu żywienia klinicznego, żywienia okołooperacyjnego w chirurgii przewodu pokarmowego, chirurgii bariatrycznej.
Działalność zawodowa związana jest przede wszystkim z leczeniem żywieniowym pacjentów, z niewydolnością przewodu pokarmowego oraz żywieniem okołooperacyjnym w chirurgii gastroenterologicznej, w tym opieką dietetyczną pacjentów bariatrycznych (poddanych chirurgicznemu leczeniu otyłości olbrzymiej), a także chorych onkologicznych. Jako członek Zespołu ds. Żywienia Klinicznego zajmuje się również planowaniem oraz wdrażaniem terapii żywieniowej pacjentów w różnych sytuacjach klinicznych oddziałów Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu.