Ukończył kierunek lekarski w Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet medyczny), gdzie po studiach obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat standardów stosowania statyn w Polsce. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych oraz w ostatnim etapie specjalizacji w zakresie zdrowia publicznego. Jest pierwszym w Polsce specjalista International Board of Lifestyle Medicine w zakresie Medycyny Stylu Życia, od wielu lat jest nauczycielem akademickim oraz adiunktem w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także adiunktem w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Szkole Zdrowia Publicznego.