Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychodietetyka. Obecnie Adiunkt w Zakładzie Dietetyki Klinicznej WUM. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Specjalizuje się w żywieniu kobiet ciężarnych i karmiących piersią, dietetyce pediatrycznej oraz badaniach nad składem mleka kobiecego. Aktualnie wchodzi w skład zespołu realizującego międzynarodowy projekt pt. „Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym” oraz prowadzi badanie, którego celem jest identyfikacja czynników wpływających na skład mikrobioty mleka kobiecego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet karmiących piersią.