Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku na kierunku lekarskim. Następnie ukończył studia podyplomowe z zakresu żywienia klinicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego głównymi obszarami zainteresowań są chirurgia ogólna i onkologiczna, a także chirurgia przewodu pokarmowego głównie jelit, przełyku i żołądka. Pracując na co dzień w Klinice Chirurgii Onkologicznej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jako pierwszy w swoim regionie wdrożył sonoelastografię do rutynowej diagnostyki chorób piersi, tarczycy czy układu chłonnego. Swój stopień doktorski zawdzięcza pracy doktoranckiej pt; „Wpływ suplementacji żywieniowej na przygotowanie pacjenta do zabiegu u chorych bez klinicznych cech niedożywienia – badanie prospektywne randomizowane”.