Dietetyk w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Adiunkt w
Zakładzie Żywienia Klinicznego i Dietetyki GUMed. W 2019 r. z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Ocena stanu odżywienia osób ≥ 65 roku życia zakwalifikowanych do chirurgicznego leczenia stenozy aortalnej.”. Autorka lub współautorka licznych doniesień zjazdowych oraz
artykułów. Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i
Metabolizmu oraz Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Ekspert certyfikujący
w programie Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego.