Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauki o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Studia doktoranckie ukończyła na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie bierze udział w kształceniu przyszłych adeptów dietetyki. Autorka i współautorka publikacji z zakresu żywienia niemowląt i małych dzieci. Poza uczestnictwem w licznych konferencjach dietetycznych w kraju i za granicą brała udział w organizacji konferencji, których tematyka poświęcona była żywieniu (m. in. Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka, program AFRESH). Uczestniczyła także w międzynarodowych warsztatach WHO poświęconych tematom dzieci i młodzieży. Odbyła staż zawodowy w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Specjalistka w zakresie dietoterapii i dietoprofilaktyki chorób układu krążenia oraz leczenia nadwagi i otyłości. Specjalizuje się także w tematyce żywienia niemowląt i małych dzieci. Z wielkim zaangażowaniem poświęca się swojej pracy, będąc zwolenniczką indywidualnego podejścia do pacjenta. Zalecenia i jadłospisy przygotowuje z uwzględnieniem preferencji, możliwości, siły woli oraz motywacji pacjenta tak, aby były one idealnie dopasowane do danej osoby i przyniosły najlepsze efekty.