Absolwentka Wydziału Nauk o Zwierzętach — doktoryzowała się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Zakładzie Dietetyki, Katedry Nauk Fizjologicznych SGGW w Warszawie (obrona w 2006 roku). Od 20 lat specjalizuje się w żywieniu oraz dietetyce weterynaryjnej psów i kotów. Jako wykładowca zewnętrzny jest regularnym gościem na wydziałach medycyny weterynaryjnej oraz nauk o zwierzętach na uczelniach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz w placówkach prywatnych jak m.in. Ethoplanet. Prowadzi szkolenia i konsultacje również poza granicami Polski (po angielsku). Regularnie bierze udział w weterynaryjnych kongresach krajowych i zagranicznych. Prowadzi też konsultacje z zakresu wsparcia dietetycznego chorych psów i kotów, pomagając w sytuacjach, gdy dieta pierwszej rekomendacji się nie sprawdza.

Jest autorką (i recenzentką) przeszło kilkuset publikacji popularnonaukowych, regularnie publikując w recenzowanych i punktowanych pismach branżowych jak: Magazyn Weterynaryjny i Weterynaria w Praktyce. Jako członek zespołu ekspertów POLKARMA (organizacji reprezentującej FEDIAF w Polsce) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Żywienia Weterynaryjnego i Porównawczego (ESVCN) propaguje żywienie zwierząt zgodne z rekomendowanymi przez lekarzy weterynarii normami oraz aktualnym stanem wiedzy.  W swojej działalności edukacyjnej skupia się na propagowaniu żywienia zwierząt opartego na wytycznych światowej organizacji zrzeszającej lekarzy weterynarii małych zwierząt – WSAVA, obowiązujących normach prawnych, rekomendacjach branży oraz dowodach naukowych (EBM).

Ma bogate portfolio zawodowe, a od 2010 roku jest związana z Nestle Purina PetCare. Aktywnie wspiera schroniska, organizacje i inicjatywy walczące z bezdomnością zwierząt, działając w projektach w kraju i za granicą (m.in.ze Schroniskiem Lubelskim, w Korabiewicach, Adopciaki.pl). Prywatnie matka, żona i mentorka. Żyje w licznym stadzie przygarniętych zwierząt.