Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie na kierunku farmacja. Uzyskała stopień doktora farmacji na Uniwersytecie Paryskim w roku 2005 a jej praca została wyróżniona jako najlepsza rozprawa doktorska w tej dziedzinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu placówkach krajowych i zagranicznych, m.in. we Francji, w Londynie, Singapurze, Szwecji i Finlandii. W latach 2010-2014 pełniła funkcję reprezentanta farmaceutów w ESPEN. Od 2009 roku pracuje jako Starszy Farmaceuta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Nadzoruje proces przygotowywania mieszanin żywieniowych dla pacjentów żywionych parenteralnie, zarówno hospitalizowanych, jak i żywionych w warunkach domowych. Uzyskała patent na wykorzystanie stężenia cytruliny jako parametru w niewydolności jelit. Jest autorką i współautorką badań i publikacji naukowych oraz wystąpień ustnych i posterów na licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą.