Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2008 roku rozpoczął studia doktoranckie na tej Uczelni. W latach 2007-2015 pracował jako wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Odbył staż w Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, University of Tokyo w roku 2011. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem: Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Molecular Biology Society of Japan, Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz sekretarzem naukowym Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. Laureat wielu nagród takich jak: nagroda dla najlepszego popularyzatora nauki na X Festiwalu Nauki w Warszawie, nagroda główna konkursu Wykładowca Roku 2010/11 w kategorii „wykład” i nagroda „Popularyzator Nauki” w roku 2017 Uniwersytetu Dzieci, wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Genetycznego za popularyzację nauki w latach 2004-2006. W zakresie jego zainteresowań naukowych znajdują się oddziaływania między białkami i regulacja transkrypcji genów. Szczególne miejsce w jego działalności zawodowej zajmuje dydaktyka i popularyzacja nauki. To właśnie z tego powodu stale współpracuje z Uniwersytetem Dzieci w Warszawie, a także z programem ADAMED SmartUp, popularyzując biologię molekularną wśród dzieci i młodzieży.