Działaczka społeczna, twórczyni internetowa, od 2018 roku prowadzi Ciałopozytyw – największy polski profil w mediach społecznościowych dotyczący ciałopozytywności. Edukuje na szeroką skalę w temacie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na posiadane ciało, jego wygląd i sprawność. Wspiera osoby doświadczające różnych form bodyshamingu i przemocy tworząc w Internecie bezpieczną przestrzeń wymiany doświadczeń. Edukuje w temacie profilaktyki chorób, badań przesiewowych i prowadzenia zdrowego stylu życia. Propagatorka podejścia HAES (Health at Every Size) i zwolenniczka rozwiązań systemowych przeciwdziałających wykluczeniu i dyskryminacji. Współpracuje z lekarkami, dietetyczkami, psycholożkami i naukowczyniami tworząc edukacyjne treści w przystępnej i angażującej formie. Poza działalnością w Internecie aktywizuje do działań społeczność lokalną, organizuje wydarzenia i prowadzi wykłady propagujące ciałopozytywność, prawa kobiet i edukację seksualną.