Pracuje jako dietetyk w Dziale Żywienia Klinicznego oraz Poradni Chorób Metabolicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jest członkiem Szpitalnego Zespołu Żywieniowego. Prowadzi seminaria i wykłady m.in. z tematyki leczenia żywieniowego w onkologii dla lekarzy i dietetyków. Współautorka prac opublikowanych w czasopismach krajowych jak i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu, gdzie w Sekcji Onkologii Klinicznej pełni funkcję sekretarza W latach 2013 – 2015 pracowała przy projekcie realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE z dziedziny spersonalizowanego poradnictwa dietetycznego o akronimie Food4Me (Personalised nutrition: An integrated analysis of opportunities and challenges). Wynikiem projektu jest ponad 20 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych (m.in. British Journal of Nutrition, The American Journal of Clinical Nutrition, Obesity, The Journal of Nutrition, European Journal of Nutrition, Genes & Nutrition).