Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka (studia magisterskie) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM. Wykładowca Wyższej Szkoły Rehabilitacji (i innych warszawskich Uczelni). Dietetyk w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych oraz Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Specjalistka w zakresie dietetyki pediatrycznej i wrodzonych wad metabolizmu po wielu polskich i zagranicznych szkoleniach z tego zakresu. W pracy zajmuje się głównie pacjentami z wrodzonymi wadami metabolizmu. Wieloletnia członkini Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu. Ekspertka Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Współczesna Dietetyka”. Autorka publikacji naukowych, prelegent na konferencjach, edukator na warsztatach i szkoleniach skierowanych do dietetyków, lekarzy, pielęgniarek, neurologopedów i studentów. Opiekunka praktyk i staży studenckich.