Doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, absolwentka dietetyki i DUO-OTM.
Podczas studiów zaangażowana w prace badawcze m.in. z wykorzystaniem kalorymetrii pośredniej (IC), których wyniki prezentowała podczas 48th World Congress of Surgery WCS 2019. Na co dzień zaangażowana w przygotowanie przeglądów systematycznych.