Absolwentka pięcioletnich studiów dietetycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tytuł magistra dietetyki uzyskała w 2014 roku, broniąc pracy pt. „Niedobór masy ciała przy przyjęciu a tempo zdrowienia pacjentek hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego”. Praktyczne umiejętności doskonaliła w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego oraz Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Warszawie. Wyróżniona za pracę naukową prezentowaną podczas ogólnopolskiej konferencji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła kursy: „Rozumienie i terapia poznawczo-behawioralna bulimii i anoreksji” oraz „Niedożywienie w praktyce dietetycznej”. Obecnie pracuje nad pracą doktorską z zakresu prowadzenia żywieniowego pacjentów z zaburzeniami odżywiania. Zaangażowana w Związek Zawodowy Dietetyków i Żywieniowców, czynnie działa na rzecz wprowadzenia regulacji zawodu.