Absolwentka kierunku Dietetyka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2017 roku uzyskała tytuł magistra, broniąc pracę pt. „Zaburzenia połykania a stan odżywienia chorych operowanych z powodu nowotworów głowy i szyi”. Obecnie kontynuuje badania w tym zakresie, w ramach studiów doktoranckich. Od roku akademickiego 2017/2018 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków działającego przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej. Inicjator i główny współorganizator Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej #FeedThemAll – Żywienie bez granic. Kampania ta ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie leczenia żywieniowego. W Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM pełni rolę opiekuna naukowego badania prowadzonego wraz ze studentami SKN Dietetyków „Wpływ stanu odżywienia i jakości życia pacjenta na występowanie powikłań i długość hospitalizacji po planowanej operacji pomostowania aortalno- wieńcowego”. Członek zespołu badawczego w projektach badawczych prowadzonych w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, realizowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Instytucie Matki i Dziecka. W 2017 roku odbyła staż w poradni dietetycznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, gdzie przygotowywała zalecenia dietetyczne dla pacjentów onkologicznych, współpracowała z zespołem terapeutycznym i organizowała badania naukowe. Pracowała w firmie Schär zajmującej się produktami bezglutenowymi, gdzie współpracowała z lekarzami diagnozującymi chorobę oraz prowadziła edukację osób chorych na celiakię o zasadach postępowania dietetycznego w przypadku tej  jednostki chorobowej.