Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka. W 2017 roku uzyskała tytuł magistra broniąc pracę pod tytułem: Ocena stanu odżywienia wybranej grupy tancerzy zawodowych. Obecnie kontynuuje naukę w ramach studiów doktoranckich na tym samym wydziale, przygotowując pracę doktorską na temat: Optymalizacja żywienia i przyspieszenie rehabilitacji jelita u pacjentów z zespołem jejunostomii końcowej. Pracuje jako dietetyk w Oddziale Klinicznym Żywienia i Chirurgii SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP, gdzie zajmuje się pacjentami żywionymi pozajelitowo i dojelitowo w warunkach domowych. Przed rozpoczęciem pracy odbyła we wspomnianej jednostce półtoraroczny staż. W ramach działalności naukowej i dydaktycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od 2017 roku pełni rolę opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Żywienia Klinicznego, w którym koordynuje kilkanaście projektów edukacyjnych i badawczych z zakresu żywienia klinicznego i dietetyki. Wśród wspomnianych projektów warto wymienić: Let’s make science together – spotkania z naukowcami, mające na celu szerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz Pozytywne Odżywianie – bezpłatne porady żywieniowe dla osób z nabytymi niedoborami odporności. Jest inicjatorką i główną współorganizatorką Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej #FeedThemAll – Żywienie bez granic, poświęconej szerzeniu wiedzy na temat żywienia, a także Międzynarodowej Konferencji Naukowej Żywienie bez granic. Do głównych zainteresowań zaliczają się: żywienie

pozajelitowe i dojelitowe, żywienie w schorzeniach gastroenterologicznych: nieswoiste zapalne choroby jelit, zespół jelita drażliwego, zespół krótkiego jelita.