Kierownik Oddziału Klinicznego Żywienia i Chirurgii SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP (wcześniej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM). Jest specjalistą chirurgii ogólnej i gastroenterologii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2001r., zaś doktora habilitowanego nauk medycznych w 2013r. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prodziekana ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2015 roku jest jednym z opiekunów SKN Żywienia Klinicznego WUM. Główne zainteresowania zawodowe to żywienie kliniczne, chirurgia onkologiczna jamy brzusznej oraz zaawansowane operacje laparoskopowe. Prof. Sobocki jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego oraz European Association of Endoscopic Surgery. Jest Przewodniczącym Polskiej Sieci Ośrodków Leczenia Niewydolności Jelit i Prezesem Sekcji Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jest autorem i recenzentem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.