Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku lekarskim, ukończyła specjalizację w zakresie psychiatrii. W roku 2013 otrzymała tytuł naukowy profesora. Na co dzień pracuje i zajmuje się pacjentami na Oddziale Psychiatrii w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, jest Kierownikiem Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz p.o. kierownika Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W roku 2016 została wybrana na prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest uczestnikiem czynnym i biernym licznych konferencji psychiatrycznych oraz prowadzi badania naukowe na temat funkcjonowania mózgu w różnych chorobach psychicznych, z pomocą najnowszych technik neuroobrazowania mózgu. Jest również współautorką podręcznika naukowego, dedykowanego dla studentów medycyny pod tytułem „Psychiatria”.