Prof. Ewa Stachowska ukończyła studia na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością: biologia molekularna/bioenergetyka. Od 1989 jest zatrudniona w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a obecnie jest kierownikiem Katedry Żywienia Człowieka i Metabolomiki. W 2000 roku skończyła studia podyplomowe na Kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka. Dorobek naukowy prof. Ewy Stachowskiej obejmuje ponad 100 publikacji opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej. Jest współtwórcą corocznych Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną w Szczecinie.