Studia na Wydziale Lekarskim AM w Warszawie.
1978 – 1996 i 1998 – 2005 Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Chorób
Wewnętrznych i Nefrologii (wcześniej I Klinika Chorób Wewnętrznych).
2005- 2006 Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
Zakład Opieki Zdrowotnej. W latach 1996-1998 Dyrektor ERA-EDTA Renal Registry, Londyn, Wielka Brytania. Od 2006 do dziś – Kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP.
Od 2005 r. do 2007 r. p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J.
Popiełuszki w Warszawie. W 2013 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora CMKP ds. koordynacji kształcenia podyplomowego, a od 2014 wybrany przez Radę Naukową na Kierownika
Studium Kliniczno-Dydaktycznego CMKP. Od 1 września 2016 Dyrektor CMKP.
W dniu 15 października 2016 r. powołany przez Ministra Zdrowia na konsultanta krajowego
w dziedzinie nefrologii. Członek Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej.