Prof. Janusz Książyk jest kierownikiem Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka (IPCZD) w Warszawie. Z IPCZD jest związany od roku 1976. Był stypendystą The British Council, pracując w Hospital for Sick Children, Great Ormond Street w Londynie. Pracował na stanowisku konsultanta w Children’s Hospital of Garyunis University (Benghazi, Libia). Odbył staże w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), w Dunn Clinical Nutrition Centre, Cambridge i AFRC Institute of Food Research, Norwich (Wlk. Brytania), Baylor College of Medicine, Houston (USA). Był inspiratorem prac dotyczących nawadniania doustnego w ostrych biegunkach. Opracował własną metodę szybkiego nawadniania dożylnego w stanach ciężkiego odwodnienia u dzieci. Zespół IPCZD, jako pierwszy w kraju w pediatrii, wprowadził metodę całkowitego żywienia pozajelitowego. Zespół – także jako pierwszy w Europie Środkowej – wprowadził domowe żywienie pozajelitowe u dzieci. Był członkiem zespołu, który pierwszy w Polsce założył u dziecka gastrostomię endoskopowo. Jest autorem matematycznej metody oceny stanu odżywienia. Był członkiem międzynarodowej grupy ekspertów opracowującej europejskie zalecenia żywienia pozajelitowego. Opracował zasady programu zlecania i monitorowania żywienia pozajelitowego „Żywczyk” w oparciu o projekt finansowany przez UE, który jest stosowany w wielu szpitalach w kraju. Jest organizatorem odbywanego cyklicznie Warszawskiego Forum Żywieniowego (od roku 1996). Jest autorem publikacji związanych tematycznie głównie z gastroenterologią dziecięcą i żywieniem oraz wielu rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień na kongresach. Był promotorem prac doktorskich oraz recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN), Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN). Był założycielem i przez dwie kadencje prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. Specjalizacje: pediatria II st , gastroenterologia dziecięca