Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Ukończył specjalizację z chirurgii ogólnej. Początkowo związany zawodowo z Kliniką Chirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Były pracownik Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie – II Katedra I Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uczestniczył między innymi jako członek komisji egzaminacyjnej w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w dziedzinie chirurgii ogólnej. W latach 2008 – 2013 Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. W latach 2010-2012 przedstawiciel Europy do Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO). Od 2013 roku Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Przewodniczący Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA. Fundacja przyczyniła się do przedstawienia na sesji parlamentarnej Sejmu RP raportu „Otyłość i weightism – globalna choroba i zagrożenie społeczne”, przygotowanego z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością. W marcu 2014 r. został powołany na stanowisko konsultanta krajowego ds. obronności kraju w dziedzinie chirurgii ogólnej.
Pan profesor jest propagatorem szerzenia wiedzy o otyłości wśród społeczeństwa. Associate Editor w czasopiśmie Obesity Surgery