MEET OUR SPEAKERS

EXPERT KNOWLEDGE ESPECIALLY FOR YOU

dr Marcin Folwarski

MARCIN FOLWARSKI MD, PhD

THE ROLE OF MICROBIOME IN CLINICAL NUTRITION (PL)

Show more
Specjalista Chirurgii Ogólnej pracujący na Oddziale Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Szpitala specjalistycznego w Kościerzynie oraz w Oddziale Chirurgii  Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia Pomorskie Centrum Traumatologii (obecnie Copernicus sp. z o.o.). Pracownik naukowo- dydaktyczny Katedry Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Naukowo i klinicznie zajmujący się tematem żywienia klinicznego. Pracuje w poradni żywienia do i pozajelitowego w warunkach domowych Copernicus sp. z o.o. Członek licznych towarzystw naukowych, przewodniczący sekcji żywienia domowego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

 

MGR ARKADIUSZ MATRAS

HOW MUCH PROTEIN DO YOU NEED AND WHAT'S THE DANGEROUS AMOUNT (PL)

Show more
Dietetyk sportowy, współzałożyciel Dietetyki #NieNaŻarty, której głównym hasłem jest “Jedz normalnie. Osiągaj więcej.”. Oprócz rozwoju naukowego duży nacisk kładzie na praktykę, współpracując zarówno z zawodnikami startującymi na arenie międzynarodowej jak i ambitnymi amatorami.

AGNIESZKA KOZIOŁ-KOZAKOWSKA PhD

OBESE CHILD IN DIETITIAN'S PRACTISE (PL)

Show more
Doktor nauk o zdrowiu, dietetyk, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum  oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, właścicielka Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego Nutri Center. Adiunkt w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, kierownik Pracowni Dietetyki Pediatrycznej w Instytucie Pediatrii CM UJ.  W pracy zawodowej specjalizuje się w dietetyce pediatrycznej zajmuje się głównie pacjentami z problemami gastrologicznymi, zaburzeniami karmienia oraz dziećmi otyłymi. W latach 2009-2012 Junior researcher EU project-EATWELL PROJECT – Interventions to Promote Healthy Eating Habits: Evaluation and Recommendations; Wiceprzewodnicząca krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz ECCO (European Crohn´s and Colitis Organisation). Autorka licznych  artykułów naukowych i popularno-naukowych o tematyce żywienia człowieka i dietetyki, prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Dietetyka jest dla mnie tylko pracą, ale również pasją, którą staram się rozwijać każdego dnia. 

 

ASSOCIATE PROF. PIOTR EDER MD, PhD

IBD DIET - EVIDENCE-BASED STORY OR SCIENCE-FICTION (PL)

Show more
Autor wielu publikacji w zakresie gastroenterologii o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Nauczyciel akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (w tym członek Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii ds. Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit) oraz European Crohn’s and Colitis Organisation. Uczestnik licznych szkoleń krajowych i międzynarodowych. Laureat nagrody National Scholar Award przyznanej przez United European Gastroenterology Federation.

 

JOANNA BRASZCZYŃSKA-SOCHACKA PhD

 NUTRITIONAL MANAGEMENT OF OSTOMY (PL)

Show more
Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi z wyróżnieniem. Pracuje w Centrum Leczenia Żywieniowego WSSz. im M. Pirogowa w Łodzi. W 2019 roku odbyła staż w Thomas Starzl Transplantation Institute w Pittsburghu. Obszarem jej zainteresowań zawodowych i naukowych to leczenie żywieniowe chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością przewodu pokarmowego. 

MGR EWA EHMKE VEL EMCZYŃSKA–SELIGA

KONTROWERSYJNA DIETA KETOGENNA

Show more

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka (studia magisterskie) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM. Wykładowca Wyższej Szkoły Rehabilitacji (i innych warszawskich Uczelni). Dietetyk w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych oraz Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Specjalista w zakresie dietetyki pediatrycznej i wrodzonych wad metabolizmu po wielu polskich i zagranicznych szkoleniach z tego zakresu. W pracy zajmuje się głównie pacjentami z wrodzonymi wadami metabolizmu.

Wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu. Ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Współczesna Dietetyka”. Autor publikacji naukowych, prelegent na konferencjach, edukator na warsztatach i szkoleniach skierowanych do dietetyków, lekarzy, pielęgniarek, neurologopedów i studentów. Opiekun praktyk i staży studenckich.  

PROF. DR HAB. MED. HANNA SZAJEWSKA

 ZAPOBIEGANIE ALERGII NA POKARM W 2020 ROKU - CZY JEST SZANSA NA SUKCES?

Show more
Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Redaktor Naczelny Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition (2013-2019). Sekretarz Generalny European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutition (ESPGHAN)(2009-2012).
Sekretarz Komitetu Żywienia ESPGHAN (2012-2015). Członek Zarządu International Scientific Association for Probiotics & Prebiotics (2019- aktualnie). Propagatorka medycyny opartej na danych naukowych (evidence-based medicine, EBM). Współautorka wielu polskich i międzynarodowych wytycznych, głównie dotyczących żywienia dzieci, zapobiegania alergii, probiotyków. Współautorka ponad 350 publikacji,głównie w piśmiennictwie międzynarodowym.

PROF. DR HAB. N.MED. MARIUSZ WYLEŻOŁ

GLOBESITY - CZY MEDYCYNA XXI WIEKU RADZI SOBIE Z EPIDEMIĄ OTYŁOŚCI?

Show more
Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Ukończył specjalizację z chirurgii ogólnej. Początkowo związany zawodowo z Kliniką Chirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Były pracownik Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie – II Katedra I Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uczestniczył między innymi jako członek komisji egzaminacyjnej w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w dziedzinie chirurgii ogólnej. W latach 2008 – 2013 Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. W latach 2010-2012 przedstawiciel Europy do Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO). Od 2013 roku Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Przewodniczący Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA. Fundacja przyczyniła się do przedstawienia na sesji parlamentarnej Sejmu RP raportu „Otyłość i weightism – globalna choroba i zagrożenie społeczne”, przygotowanego z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością. W marcu 2014 r. został powołany na stanowisko konsultanta krajowego ds. obronności kraju w dziedzinie chirurgii ogólnej. Pan profesor jest propagatorem szerzenia wiedzy o otyłości wśród społeczeństwa. Associate Editor w czasopiśmie Obesity Surgery. 

PROF. DR HAB. N. MED. ZBIGNIEW LEW-STAROWICZ

DIETA A ZDROWIE SEKSUALNE

Show more
Lekarz, specjalista psychiatrii, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor, biegły sądowy. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1966). W 1981 roku obronił pracę doktorską, w 1986 habilitował się, w 1995 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, od 1999 przez dwie kolejne kadencje pełnił funkcje Dziekana Wydziału Rehabilitacji, ponadto jest Kierownikiem Katedry Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i wykładowcą na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Konsultant Krajowy z zakresu seksuologii od 1994 roku. Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu seksuologii (m.in. książki „Seks partnerski”, „Seks dojrzały”, „Seks nietypowy”, „Encyklopedia erotyki”, „Edukacja seksualna”, „On i ona o seksie” itd.) i psychiatrii oraz kilku tysięcy artykułów popularnonaukowych.

UCZESTNICY PANELU DYSKUSYJNEGO

FAME OR SHAME? RUCH BODY POSITIVITY, A PROFILAKTYKA OTYŁOŚCI W KRAJACH ROZWINIĘTYCH

MGR INŻ. LUDMIŁA PODGÓRSKA

DIETETYCZKA

Show more
Dietetyk, Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Podyplomowo ukończyła Żywienie Kliniczne w CMKP UJ oraz Projektowanie i Monitorowanie Badań Klinicznych w Akademii Leona Koźmińskiego.  Wieloletni pracownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.  Prowadzi warsztaty edukacyjne dla pacjentów i szkolenia specjalistyczne dla personelu medycznego. Wykładowca w projekcie „Polska Szkoła Bariatrii” organizowanym przez Medtronic Polska. Ekspert Dietetyk Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO. Współautorka Standardów Leczenia Dietetycznego Otyłości 2019 Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jest członkiem  Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego oraz  Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością Dietetyka i żywienie kliniczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizmu to jej praca, a zarazem pasja. Uczestniczy w Konferencjach i Kursach śledząc najnowsze doniesienia z kraju i ze świata. Prywatnie miłośniczka zdrowego stylu życia, sportu, podróży i muzyki.

 

KAYA SZULCZEWSKA

AUTORKA BLOGA CIAŁOPOZYTYW

Show more

Działaczka społeczna, twórczyni internetowa, od 2018 roku prowadzi Ciałopozytyw – największy polski profil w mediach społecznościowych dotyczący ciałopozytywności. Edukuje na szeroką skalę w temacie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na posiadane ciało, jego wygląd i sprawność. Wspiera osoby doświadczające różnych form bodyshamingu i przemocy tworząc w Internecie bezpieczną przestrzeń wymiany doświadczeń. Edukuje w temacie profilaktyki chorób, badań przesiewowych i prowadzenia zdrowego stylu życia. Propagatorka podejścia HAES (Health at Every Size) i zwolenniczka rozwiązań systemowych przeciwdziałających wykluczeniu i dyskryminacji. Współpracuje z lekarkami, dietetyczkami, psycholożkami i naukowczyniami tworząc edukacyjne treści w przystępnej i angażującej formie. Poza działalnością w Internecie aktywizuje do działań społeczność lokalną, organizuje wydarzenia i prowadzi wykłady propagujące ciałopozytywność, prawa kobiet i edukację seksualną.

 

DR ANNA JANUSZEWICZ

PSYCHOLOŻKA, PSYCHODIETETYCZKA

Show more

Psycholożka, specjalistka psychodietetyki. Absolwentka psychologii, a także studiów podyplomowych z psychodietetyki oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.  Założycielka Instytutu Psychodietetyki we Wrocławiu. Prezeska Towarzystwa Psychodietetyki. Autorka publikacji w języku polskim i angielskim z dziedziny psychologii zachowań zdrowotnych. Kierowniczka studiów podyplomowych z psychodietetyki i wykładowca na II Wydziale Psychologii SWPS we Wrocławiu i Katowicach. Prowadzi także zajęcia z psychodietetyki w Poznaniu.

 

DR N. MED. ARTUR BINDA

CHIRURG BARIATRA

Show more

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończeniu stażu podyplomowego podjął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego w Szpitalu im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie gdzie pracuje do chwili obecnej. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych szkoleń w zakresie chirurgii bariatrycznej. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu chirurgii bariatrycznej. Opiekun grupy wsparcia Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO w Szpitalu im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie.