MEET OUR SPEAKERS

EXPERT KNOWLEDGE ESPECIALLY FOR YOU

PROF. DR HAB N. MED. TOMASZ BANASIEWICZ

WYPASAJ MIKROBIOM NA FALUJĄCYCH ŁĄKACH SWYCH MIKROKOSMKÓW DOBRZE NAWOŻONYCH SCFA

Show more
Specjalista chirurgii ogólnej, główne obszary zainteresowań zawodowych to koloproktologia (2018-2020 Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii), szeroko rozumiana kompleksowa opieka okołooperacyjna (prehabilitacja, ERAS, żywienie, zakażenie miejsca operowanego), terapia podciśnieniowa (pomysłodawca i Redaktor Naczelny „Negative Pressure Wound Therapy Journal”) i choroba wysokościowa (lekarz i aktywny uczestnik wypraw wysokogórskich i eksploracyjnych). Absolwent Akademii Medycznej im K Marcinkowskiego w Poznaniu (1994), stopień profesora nadzwyczajnego nauk medycznych otrzymał w roku 2015. Od roku 2017 Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, od 2021 Dyrektor Instytutu Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek międzynarodowych zespołów eksperckich w zakresie terapii podciśnieniowej, leczenia metodą otwartego brzucha, zakażenia miejsca operowanego. Autor ponad 300 publikacji i 5 monografii chirurgicznych.

 

PROF. DR HAB. N. MED. MAREK POSTUŁA

FAKTY I MITY - WITAMINA D, KOENZYM Q10, WITAMINA C - CZY MAJĄ WPŁYW NA PROFILAKTYKĘ, PRZEBIEG I REKONWALESCENCJĘ COVID-19?

Show more

Specjalista z wieloletnim stażem klinicznym w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Dzięki obu specjalizacjom patrzy na potrzeby pacjentów kompleksowo. W pracy z pacjentem zwraca uwagę na wpływ na nasze zdrowie pożywienia, zanieczyszczeń środowiska, codziennego stresu czy aktywności fizycznej. Od lat pracuje w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem nowych biomarkerów pomocnych we wczesnej prewencji i diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Na co dzień aktywnie uprawia kolarstwo, a od kilku lat zajmuje się też kardiologią sportową i pomaga osobom aktywnym bezpiecznie oddawać się swoim pasjom.

 

PROF. OLLE LJUNGQVIST

HOW TO GET SURGICAL PATIENTS BACK TO EATING

Show more

Olle Ljungqvist MD, PhD, trained at the Karolinska Institutet serves as Professor of Surgery, Örebro University, Sweden. Dr Ljungqvist has chaired international societies including ESPEN and IASMEN in the ISS, co founded and chairs the ERAS® Society. He proposed preoperative carbohydrate treatment. He studies surgical stress metabolism and nutrition and ERAS, publishing approximately 300 original contributions, international guidelines, textbooks, book chapters and reviews. He delivers about 20 main lectures worldwide annually.

 

MGR ADRIANNA SOBOL

PODEJŚCIE SYSTEMOWE W PRAKTYCE PSYCHOONKOLOGICZNEJ

Show more
Psychoonkolog i wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej. Pracuje w Szpitalu Onkologicznym LuxMed Onkologia w Warszawie. Jest członkiem Zarządu Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, psychoterapeutką i założycielką Centrum Wsparcia Psychologicznego Ineo. Stworzyła platformę szkoleniową online Zdrowie zaczyna się w głowie. Autorka licznych publikacji z dziedziny psychoonkologii i psychologii zdrowia. Współautorka książki “Oswoić raka. Inspirujące historie i przewodnik po emocjach”(Znak,2020). Występuje jako ekspertka w programach telewizyjnych, współtworzy akcje i kampanie społeczne. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego.

 

MAGDALENA HAJKIEWICZ-MIELNICZUK

UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE, ABY TRWALE SCHUDNĄĆ

Show more
Opiekunka merytoryczna studiów podyplomowych z psychodietetyki w WSB oraz wykładowczyni akademicka. Absolwentka dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS. Jest w trakcie kończenia studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS ze specjalizacją w psychologii zdrowia. Specjalizuje się w pracy z pacjentami po wielu nieudanych próbach odchudzania. Prowadzi własną psychodietetyczną platformę szkoleniową Akademia Wiem Co Jem i jest twórczynią najpopularniejszego szkolenia z psychodietetyki w Polsce. Współtwórczyni projektu Przedsiębiorczy Dietetyk oraz kursu online dla dietetyków o tej samej nazwie, który cieszy się bardzo dużą popularnością w branży. Od kilku lat szerzy wiedzę z zakresu dietetyki, psychodietetyki i psychologii za pośrednictwem swojej strony internetowej i mediów społecznościowych. Występuje w roli eksperta w programach telewizyjnych, materiałach edukacyjnych, a jej artykuły pojawiły się w wielu branżowych czasopismach.

PROF. DR HAB. N. MED. EWA STACHOWSKA

OŚ JELITOWO-WĄTROBOWA, SIBO I WARZYWKA NA PARZE

Show more
Prof. Ewa Stachowska ukończyła studia na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością: biologia molekularna/bioenergetyka. Od 1989 jest zatrudniona w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a obecnie jest kierownikiem Katedry Żywienia Człowieka i Metabolomiki. W 2000 roku skończyła studia podyplomowe na Kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka. Dorobek naukowy prof. Ewy Stachowskiej obejmuje ponad 100 publikacji opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej. Jest współtwórcą corocznych Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną w Szczecinie.

dr n. med. Anna Zmarzły

DR N. MED. ANNA ZMARZŁY

ZASTOSOWANIE ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO U PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA - TEORIA, A POLSKA PRAKTYKA

Show more
Specjalistka chorób wewnętrznych i żywienia klinicznego. Kierownik Ośrodka Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu, Przewodnicząca Zespołu Leczenia Żywieniowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Gromkowkiego we Wrocławiu, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego. Jest pomysłodawcą i koordynatorem jedynego na skalę europejską programu “Działania edukacyjne, profilaktyka, diagnostyka i leczenie niedożywienia u dorosłych mieszkańców z terenu województwa dolnośląskiego” w ramach którego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu są konsultowani i prowadzeni żywieniowo niedożywieni dorośli i dzieci oraz szkolony jest personel medyczny. W 1994 roku ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu, tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2001 roku, a rok później ukończyła z wyróżnieniem specjalizację II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Pracuje z  dorosłymi pacjentami i z młodzieżą z zaburzeniami stanu odżywienia przebiegającymi z niedożywieniem, nadwagą, otyłością w przebiegu różnych schorzeń oraz z pacjentami z prawidłową masą ciała i schorzeniami wymagającymi interwencji żywieniowej (dietoterapii, żywienia klinicznego doustnego i leczenia żywieniowego). Jest autorką i współautorką licznych, artykułów, podręczników, rozdziałów do podręczników i prac badawczych z zakresu żywienia klinicznego, a także wykładowcą na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych.

 

Maja Górna

DR MARIA GÓRNA

MOLEKULARNE ODKURZACZE LIPIDÓW NA POMOC OTYŁOŚCI – RECEPTORY ZMIATACZE MARCO W MAKROFAGACH

Show more
  Tegoroczna stypendystka programu L’Oreal – UNESCO Dla Kobiet i Nauki, promującego wybitne osiągniecia badaczek. Ukończyła Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, łącząc biotechnologię i chemię. Rozprawę doktorską obroniła na Uniwersytecie w Cambridge, a następnie odbyła staż podoktorski w Centrum Medycyny Molekularnej w Wiedniu. Po powrocie do Polski podjęła pracę w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie pełni stanowisko kierownika Grupy Biologii Strukturalnej, zajmującej się badaniem struktury i funkcji białek. Laureatka wielu stypendiów i programów, m.in. EMBO Installation Grant i Fulbright STEM Impact Award. W latach 2018-2020 była członkinią zarządu Marie Curie Alumni Association, a od tego roku należy do Rady Naukowej Dyscypliny – Nauki Biologiczne UW. Jej naukowe zainteresowania skupiają się wokół wykorzystania struktur trójwymiarowych do wyjaśniania funkcji białek.

 

Rzymski

DR HAB. PIOTR RZYMSKI

DIETA W DOBIE PANDEMII COVID-19: PRZEKLEŃSTWO I NADZIEJA NA PRZYSZŁOŚĆ

Show more
Doktor habilitowany nauk medycznych, biolog medyczny i środowiskowy, współautor ponad 150 publikacji naukowych, w tym 15 dotyczących COVID-19, wykładowca i popularyzator nauki. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i MNiSW, ekspert unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, ekspert zewnętrzny WHO ds. toksyn sinicowych, ambasador międzynarodowej sieci naukowej Universal Scientific Education and Research Network (USERN) w Polsce, członek Rady Programowej inicjatywy “Nauka Przeciw Pandemii”

 

Joanna Walasek

MGR JOANNA WALASEK

NOWATORSKIE SPOJRZENIE NA LECZENIE ŻYWIENIOWE W CHOROBIE LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

Show more
Dietetyk kliniczny, biolog, absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, Szkoleniowiec w Akademii Dietetyki Klinicznej z zakresu Żywienia w Nieswoistych Chorobach Zapalnych Jelit, Certyfikowany Ekspert Programu ModuLife mającego na celu prawidłowe żywienie osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna, uczestnik szkolenie SOIT- “Specjalista przyjazny insulinooporym” polecany na stronie Fundacji https://insulinoopornosc.com/specjalisci-soit. Autorka wielu artykułów z zakresu żywienia i dietoterapii w wybranych chorobach publikowanych w renomowanych czasopismach. Obecnie prowadzi własny Gabinet Dietetyki Klinicznej w Chorzowie. Autorka strony internetowej: www.dietetykwalasek.pl. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji naukowych z zakresu dietetyki. Interesuje się głównie tematyką dotyczącą żywienia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, a także żywieniem w celiakii, chorobach nowotworowych i schorzeniach tarczycy.

 

DR HAB. N. MED TOMASZ DZIECIĄTKOWSKI

STAN ODŻYWIENIA A PRZEBIEG I REKONWALESCENCJA COVID-19

Show more
Doktor habilitowany nauk medycznych, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Autor ponad 100 prac indeksowanych w Web of Science, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych oraz diagnostyce molekularnej, współautor podręczników m.in.: „Mikrobiologia lekarska” (2014), „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej” (2017), „Zapobieganie i leczenie zakażeń szpitalnych w onkologii” (2018) czy monografii „Koronawirus SARS-CoV-2 – zagrożenie dla współczesnego świata” (2020) i „Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie COVID-19 według zasad EBM” (2021).
Pandemia COVID-19 wyzwoliła w nim chęć popularyzacji wiedzy wirusologicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych: FB – Tomasz Dzieciątkowski – Trust me I’m a Virologist.

 

Iwona Kibil

MGR IWONA KIBIL

ZASTOSOWANIE DIETY LOW FODMAP U PACJENTÓW NA DIECIE ROŚLINNEJ

Show more
Dietetyczka specjalizująca się w dietach roślinnych. Autorka specjalistycznych książek dotyczących bilansowania diety roślinnej. Autorka artykułów publikowanych w specjalistycznej prasie dla dietetyków. Wykładowczyni na konferencjach naukowych i szkoleniach. Członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Na co dzień pracuje z osobami na dietach roślinnych. Sama także praktykuje tę dietę od wielu lat.

 

AGNIESZKA BZIKOWSKA-JURA

DR N. MED. I N. O ZDR. AGNIESZKA BZIKOWSKA-JURA

MIKROBIOTA POKARMU KOBIECEGO A KSZTAŁTOWANIE ODPORNOŚCI U DZIECI

Show more
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychodietetyka. Obecnie Adiunkt w Zakładzie Dietetyki Klinicznej WUM. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Specjalizuje się w żywieniu kobiet ciężarnych i karmiących piersią, dietetyce pediatrycznej oraz badaniach nad składem mleka kobiecego. Aktualnie wchodzi w skład zespołu realizującego międzynarodowy projekt pt. „Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym” oraz prowadzi badanie, którego celem jest identyfikacja czynników wpływających na skład mikrobioty mleka kobiecego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet karmiących piersią.

 

mgr Agnieszka Surwiłło

MGR AGNIESZKA SURWIŁŁO-SNARSKA

LECZENIE ŻYWIENIOWE PACJENTÓW Z NOWOTWOREM GŁOWY I SZYI - POSTĘPOWANIE PRAKTYCZNE

Show more
Pracuje jako dietetyk w Dziale Żywienia Klinicznego oraz Poradni Chorób Metabolicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jest członkiem Szpitalnego Zespołu Żywieniowego. Prowadzi seminaria i wykłady m.in. z tematyki leczenia żywieniowego w onkologii dla lekarzy i dietetyków. Współautorka prac opublikowanych w czasopismach krajowych jak i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu, gdzie w Sekcji Onkologii Klinicznej pełni funkcję sekretarza W latach 2013 – 2015 pracowała przy projekcie realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE z dziedziny spersonalizowanego poradnictwa dietetycznego o akronimie Food4Me (Personalised nutrition: An integrated analysis of opportunities and challenges). Wynikiem projektu jest ponad 20 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych (m.in. British Journal of Nutrition, The American Journal of Clinical Nutrition, Obesity, The Journal of Nutrition, European Journal of Nutrition, Genes & Nutrition).

 

chłopicka

DR N. FARM. JOANNA CHŁOPICKA

MOC ZMYSŁÓW - NEUROGASTRONOMIA NARZĘDZIEM DIETETYKA?

Show more
Pracownik Zakładu Bromatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na wielu kierunkach m.in. farmacji, kosmetologii i dietetyce. Ponadto wykłada na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nowym Sączu oraz dla Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Od 19992 roku nieprzerwanie prowadzi Bromatologiczne Koło Naukowe na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UJ. Publicystka i autorka wielu badań z zakresu zdrowego żywienia. Współautorka książki „Interakcje leków z pożywieniem”, „Monografii magnezowej” i „Encyclopedy of Gerontology”. Prowadzi cykl audycji dotyczących żywienia i odczuwania smaku w ramach współpracy z Radio Kraków. W ostatnim czasie szczególnie pasjonuje się zagadnieniami z zakresu neurogastronomiki i neuroenologii.

 

Marianna Hall

MGR MARIANNA HALL

HIPOGLIKEMIA REAKTYWNA - PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAGADKOWE SCHORZENIE

Show more
Dietetyk kliniczny w Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii oraz Poradni Metabolicznej CSK MSWiA w Warszawie. Założycielka Centrum Dietetyki Nutrado. Doktorantka i asystent dydaktyczny w Zakładzie Żywienia Człowieka WUM. Zaangażowana w prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz praktyki szpitalnych dla studentów dietetyki. Autorka publikacji naukowych oraz prowadząca szkolenia i prelekcje z zakresu nowoczesnych metody leczenia i monitorowania cukrzycy, a także różnorodnej tematyki związanej z żywieniem w chorobach dietozależnych. Głównymi obszarami zainteresowania są zaburzenie metaboliczne, diabetologia oraz endokrynologia. Jako miłośniczka sportu, wyczynowo trenująca kolarstwo szosowe, dodatkowo aktywnie edukuje się z zakresu żywienia w sporcie.    Prowadzi badania kliniczne z zakresu zaburzeń metabolicznych u pacjentów z objawami sugerującymi hipoglikemię reaktywną, a także wpływu interwencji żywieniowej  na występowanie symptomów neurowegetatywnych i neuroglikopenicznych u osób bez zdiagnozowanej cukrzycy.

 

DR ANITA ARANOWSKA

ODPOWIEDNIA DIETA ELEMENTEM SKUTECZNEJ STRATEGII PREWENCJI I LECZENIA PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM

Show more
Doktor w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka oraz dietetyk kliniczny. Absolwentka studiów podyplomowych dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych, zarządzanie oświatą oraz studium pedagogicznego. Ukończyła organizowany przez WHO /CINDI kurs Evidence Based Public Health: a course in the prevention of noncommunicable diseases. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Wykładowca na licznych konferencjach naukowych, kursach specjalistycznych, studiach, szkoleniach z zakresu dietetyki, edukacji żywieniowej oraz prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Autorka i współautorka publikacji naukowych. Pracuje w Zakładzie Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Brała udział w części badania stanu zdrowia ludności WOBASZ II i projekcie „Mistrzowie Kodowania dla zdrowia”. Zajmuje się edukacją pacjentów z zaburzeniami lipidowymi, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, po zawale lub objętych rehabilitacją kardiologiczną w kierunku zmiany stylu życia na prozdrowotny, udziela porad dietetycznych w NIKard. Od kwietnia 2019 r jest z-cą koordynatora merytorycznego i specjalistą do spraw edukacji pacjentów w projekcie „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Ponadto bierze udział w przygotowywaniu wniosków projektowych, pracach związanych z ich prowadzeniem, monitorowaniem, rozliczaniem i sprawozdawczością. 

 

ANDRZEJ JANUSZEWICZ TP 023

PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ JANUSZEWICZ

ODPOWIEDNIA DIETA ELEMENTEM SKUTECZNEJ STRATEGII PREWENCJI I LECZENIA PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM

Show more

Andrzej Januszewicz studied medicine at Warsaw Medical University where he received his MD in 1981 and between 1981 and 1982 he completed his internship. Between 1981-1982 and 1984-1985 Andrzej Januszewicz was a Visiting Fellow at the Department of Hypertension, Cornell University Medical Center, New York, USA (Head: prof J.Laragh) and at the Department of Hypertension, Ochsner Medical Foundation, New Orleans, USA (Head: prof E. Frohlich) , respectively. 

In 1986 Andrzej Januszewicz began to work at the Department of Hypertension and Internal Medicine , Warsaw, Poland (Head: prof. W. Januszewicz) remaining at Warsaw Medical University until 1998. In 1986 he received his doctoral degree , in 1993 Andrzej Januszewicz was appointed associate professor in medicine and in 1998 he was nominated professor of medicine by the President of Polish Republic. 

From 1998 until now Andrzej Januszewicz is working at the National Institute of Cardiology and since 2000 until now he is a Head of Department of Hypertension. Between 2008-2017 he was a Chairman of the Scientific Council of the National Institute of Cardiology and since 2017 until now he is a Vice-Chairman of the Scientific Council. 

From 2010 Andrzej Januszewicz is a member of Polish Academy of Sciences. Between 2004-2006 he was a President of the Polish Society of Hypertension and currently he is a Council member of the Society.

From 2017 Andrzej Januszewicz is a member of the Council of the European Society of Hypertension and from 2019 until now he is a Secretary of the European Society of Hypertension. 

His main research topics in the field of hypertension were the role of atrial natriuretic hormone , endothelin-1 and renin-angiotensin-aldosterone in the pathogenesis of essential hypertension. As a visiting fellow at Cornell University he was working in the research team who as one of the first in the world presented the structure and biologic activities of atrial natriuretic hormone (Nature, 1985}. 

Current research of Andrzej Januszewicz relates to the clinical aspects of renovascular hypertension , pheochromocytoma-paraganglioma and primary aldosteronism. Other areas of interest are obstructive sleep apnoea , resistant hypertension and interventional treatment of difficult to treat and resistant hypertension. Current particular interest is on clinical and molecular aspect of fibromuscular dysplasia. 

Andrzej Januszewicz has a wide experience in clinical research, including membership of steering committees of several international trials in hypertension, diabetes and lipid disorders that have been important for clinical practice. 

Andrzej Januszewicz publications include over 500 articles , book chapters and books and he has published 260 original scientific articles and review articles in the leading journals including Nature, Nature Genetics, New England Journal of Medicine , Lancet, Hypertension, Journal of Hypertension, Cardiovascular Research , American Journal of Human Genetics, JACC Imaging , JAMA and Kidney International. He has H-index of 42, Impact Factor of 840 and his work has been cited over 14,000 times. 

Andrzej Januszewicz awards and distinctions include Award of the Ministry of Health (1998) , The Blood Pressure 10th Anniversary Research Prize (2002) , Award of the Polish Academy of Arts and Sciences (Cracov) ( 2002) , Award of the Prime Ministry of Poland (2002), Award MISTRZ of the Polish Foundation of  Sciences (2008) , Foundation Kościuszko Award (2017) and Gloria Medicinae Medal (2020).