PRESENT YOUR RESEARCH

Pamiętaj, że termin nadsyłania prac upływa z dniem 11 kwietnia  2021r.

GAIN EXPERIENCE

Gain scientific experience during our conference!

WIN PRIZES

We prepared prizes for the best presentations and posters!

There are two ways to present your research:

oral presentation (7 minutes for presentation and 3 minutes for the questions from the Scientific Commitee) w studiu nagraniowym w Warszawie
prezentacja plakatu podczas sesji plakatowej zdalnie (3 minuty na prezentację oraz 3 minuty na rozmowę z Komitetem Naukowym)

Out of all submitted abstracts the Scientific Commitee will choose 5 oral presentations and 10 posters to be presented at the conference.

Wypełnij i wyślij formularz rejestracji dostępny poniżej.

Zapoznaj się z wytycznymi do przygotowywania abstraktu plakatu lub wystąpienia dostępnymi poniżej. Pamiętaj, że prace niezgodne z wytycznymi nie będą rozpatrywane

Najpóźniej do 11 kwietnia 2021 prześlij swój abstrakt plakatu lub wystąpienia na rejestracja@zywieniebezgranic.pl. Entitle it with the type of presentation (oral or poster)

Nadesłane prace zostaną zakodowane (nazwiska i afiliacje autorów zostaną zastąpione kodem) i przekazane recenzentom do oceny. Na podstawie ich opinii Komitet Naukowy wybierze 5 najlepszych abstraktów wystąpień ustnych i 10 abstraktów plakatów. W nieprzekraczalnym terminie 02.05.2021r. otrzymasz od nas odpowiedź, czy Twoja praca została przyjęta na Konferencję.

Ponieważ zależy nam na promocji nauki oraz tworzeniu przestrzeni do dzielenia się wynikami prac naukowych, zmniejszyliśmy kwotę udziału czynnego do 100 zł. Opłatę rejestracyjną wnieś po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia pracy do wygłoszenia lub sesji plakatowej. Informacje o płatnościach znajdziesz w zakładce payment section.. Kod zniżkowy i instrukcję jak go wykorzystać otrzymasz po przyjęciu pracy konkursowej. Jeśli twoja praca nie zostanie przyjęta, będziesz mógł wziąć bierny udział w konferencji po uiszczeniu opłaty konferencyjnej.

Here you will find links to the presentation and poster guidelines. Please follow them to properly prepare your research for the conference.

Poster guidelines
Oral presentation guidelines

Wytyczne otrzymasz również drogą mailową przy potwierdzeniu przyjęcia pracy).

Informujemy, że plakaty będą wstawione na stronę Konferencji oraz na platformę streamingową. Nagrania z prezentacjami plakatów będą dostępne na platformie przez cały dzień i należy je przysłać najpóźniej do 15 maja 2021 roku. Ocena plakatów przez Komisję odbędzie się zdalnie w godzinach 13:45-14:15 i będzie transmitowana równolegle do głównego line-up’u Konferencji. Komisja poprosi Cię o przedstawienie plakatu, niezależnie od przesłanego filmiku. Plakat może mieć wielu autorów, ale prezentować go może tylko jedna osoba. Nagrody zostaną wysłane pocztą. 

Prezentację do wystąpienia ustnego można przesłać drogą mailową na tydzień przed wydarzeniem, jednak należy mieć ją również ze sobą w dniu Konferencji zgraną na pendrive. Sesja konkursowa odbędzie się w godzinach 12:45-13:45 w studiu nagraniowym Brill AV Media w Warszawie (ul. Ojca Aniceta 7). Nie ma możliwości wystąpienia zdalnego.