Warsztaty kierowane są do pielęgniarek i pielęgniarzy i będą miały charakter aktywizujący i praktyczny.

Uczestnicy będą mogli nauczyć się prawidłowej obsługi dostępów żylnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego pod okiem najlepszych specjalistek w kraju, które na co dzień opiekują się pacjentami żywionymi poza- i dojelitowo w warunkach domowych, pracując w Poradni Dla Osób Żywionych Poza- i Dojelitowo w Warunkach Domowych oraz Oddziale Klinicznym Żywienia i Chirurgii SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.

Warsztaty będą prowadzone w podziale na dwie grupy po 15 osób
GODZINA GRUPA I GRUPA II
08:30 - 11:00 Żywienie dojelitowe Żywienie pozajelitowe
11:00 -11:30 PRZERWA
11:30 - 13:00 Żywienie pozajelitowe Żywienie dojelitowe

 

Kameralne grupy ćwiczeniowe

W ramach każdej grupy, uczestnicy zostaną podzieleni na 5 osobowe podgrupy ćwiczeniowe, w których będą w praktyce uczyć się prawidłowej obsługi dostępów do przewodu pokarmowego i układu żylnego przy kilku dedykowanych stanowiskach ćwiczeniowych. Podczas warsztatów wykorzystane zostaną fantomy oraz sprzęty wszystkich wiodących producentów, aby uczestnicy mogli przekuć teorię w praktykę.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Żywienie pozajelitowe

Opieka nad dostępem do układu żylnego

 • Pielęgnacja dostępu dożylnego (cewnik standardowy, cewnik tunelizowany, port naczyniowy).
 • Prawidłowe mocowanie dostępów, dezynfekcja, opatrunek.
 • Wymiana igły w porcie naczyniowym.
 • Przepłukiwanie i zamykanie cewników na okres przerwy.
 • Pobieranie krwi na posiew.
 • Leczenie cewnika (alkohol lock, antybiotyk lock).
 • Zapobieganie nawracającym zakażeniom odcewnikowym krwi.
 • Podłączanie wlewu do portu naczyniowego.
 • Podawanie leków, podłączanie mieszaniny odżywczej metodą grawitacyjną i z użyciem pompy.
 • Aktywacja worka żywieniowego typu RTU (Ready to use).

Żywienie dojelitowe

opieka nad dostępami do przewodu pokarmowego

 • Pielęgnacja dostępów do przewodu pokarmowego (PEG, PEG/J, zgłębnik nosowo żołądkowy, zgłębnik nosowo jelitowy, jejunostomia odżywcza).
 • Prawidłowe mocowanie dostępów, opatrunek w miejscu wyprowadzenia.
 • Metody podaży diety do żołądka i do jelita (bolus, podaż grawitacyjna, pompa perystaltyczna).
 • Podawanie leków przez przetokę.
 • Postępowanie w przypadku trudno gojących się przetok.
 • Postępowanie w przypadku powikłań – zatkanie, wypadnięcie.
 • Zapobieganie możliwym powikłaniom (mechanicznym, septycznym, metabolicznym, pokarmowym).

W CENIE

 • udział w szkoleniu,
 • imienny certyfikat potwierdzający udział,
 • przerwę kawową,
 • materiały dodatkowe.

PROWADZĄCE

SPONSORZY