ZŁOTY SPONSOR

Złoty sponsor zapewnia przerwę obiadową dla wszystkich uczestników.