STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE WUM

ŻYWIENIA KLINICZNEGO I DIETETYKÓW

ANNA KIRYŁA

KOORDYNATORKA KONFERENCJI

MGR ZUZANNA ZACZEK

ORGANIZATORKA

Opiekun SKN Żywienia Klinicznego

MGR ZUZANNA PRZEKOP

ORGANIZATORKA

Opiekun SKN Dietetyków

MAJA SOSNOWSKA

GRAFIKA

alina rycombel

ALINA RYCOMBEL

SPECJALISTKA DS MEDIÓW

WSPÓŁORGANIZATORZY