OBECNIE REJESTRACJA NIEDOSTĘPNA ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSC 

Warsztaty Sekcji Pielęgniarskiej Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego

Opieka pielęgniarska nad dostępami do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.


Warsztaty będą miały charakter aktywizujący i praktyczny. Uczestnicy będą mogli nauczyć się prawidłowej obsługi dostępów żylnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego pod okiem najlepszych specjalistek w kraju z ośrodków żywienia klinicznego w Warszawie, Łodzi i Lublinie. Podczas warsztatów wykorzystane zostaną fantomy oraz sprzęty wszystkich wiodących producentów aby uczestnicy mogli przekuć teorię w praktykę.


 • Pielęgnacja dostępu  (PEG, PEG/J, zgłębnik nosowo żołądkowy, zgłębnik nosowo jelitowy).
 • Mocowanie dostępu, opatrunek nad dostępem.
 • Sposoby podawanie żywienia dojelitowego ( bolus. podaż grawitacyjna, pompa perystaltyczna).
 • Podawanie leków przez przetokę.
 • Postępowanie w przypadku trudno gojących się przetok.
 • Zapobieganie możliwym powikłaniom ( mechanicznym, septycznym, metabolicznym, pokarmowym).
 • Pielęgnacja dostępu dożylnego (cewnik standardowy, cewnik tunelizowany, port naczyniowy)
 • Mocowanie dostępu, dezynfekcja, opatrunek.
 • Wymiana igły w porcie naczyniowym.
 • Podłączanie wlewu do portu naczyniowego.
 • Podawanie leków, podłączanie mieszaniny odżywczej.
 • Przepłukiwanie i zamykanie cewnika na okres przerwy.
 • Pobieranie krwi na posiew.
 • Leczenie cewnika  (alkohol lock, antybiotyk lock).
 • Zapobieganie nawracającym zakażeniom odcewnikowym krwi.

Prowadzące: dr n. o zdr Krystyna Majewska, mgr Lidia Bartoszewska, mgr Joanna Tokarczyk, mgr Iwona Fołtyn, mgr Renata Adryjanek , mgr Joanna Stasiak, mgr Renata Błasiak, mgr Barbara Jankowska

02 października 2020, 14:00-18:00  I  Liczba miejsc: 30  I Koszt 200-300zł / osobę